Bộ thiết bị hàn kính ô tô nứt GlasWeld

Duc Phat Chemical & Technology
Hotline:(+84) 983 212 113
 
Zoom Standard Kit
Bộ dụng cụ Hàn kính ô tô nứt này bao gồm đèn bảo dưỡng UV LED ProCur + giúp tiết kiệm thời gian đáng kể, nguồn cung cấp cho việc Hàn Kính các bộ dụng cụ khác của chúng tôi và các phụ kiện cho hầu hết mọi tình huống.
Thêm một vòi phun bổ sung vào bộ Hàn kính nứt — cho phép bạn thực hiện nhiều lần Hàn Kính cùng một lúc.
Nếu bạn đã sẵn sàng đầu tư vào tất cả mọi thứ bạn cần để trở thành một chuyên gia Hàn kính thực sự, những dụng cụ này là sự lựa chọn hoàn hảo cho bạn! 
Zoom Professional Kit
Bộ Hàn kính chắn gió này cho phép Hàn vết nứt hỗn hợp, vết nứt dài, vết nứt hình sao,vết nứt hình mắt trâu và chứa ProCur + LED UV giảm thời gian Hàn Kính khoảng 5 phút mỗi lần Hàn Kính!

 


 

Professional Elite Kit
Bộ dụng cụ Hàn kính ô tô nứt này bao gồm đèn bảo dưỡng UV LED ProCur + giúp tiết kiệm thời gian đáng kể, nguồn cung cấp cho việc Hàn kính các bộ dụng cụ khác của chúng tôi và các phụ kiện cho hầu hết mọi tình huống.
Bộ dụng cụ Hàn kính chắn gió này bao gồm đèn bảo dưỡng UV LED ProCur + thêm một vòi phun bổ sung vào bộ Hàn kính nứt — cho phép bạn thực hiện nhiều Hàn Kính cùng một lúc.
 
 

 

 

 

Zoom Essential Kit
 
Bạn đang thêm bộ Hàn kính ô tô nứt trên một ngân sách ít ỏi nhưng muốn có thiết bị tuyệt vời? Bạn có kế hoạch hàn kính ô tô bị nứt đơn giản,nhanh chóng,hiệu quả.. Hệ thống chúng tôi bao gồm CurLite. Essential Plus Kit bao gồm đèn LED UV UV ProCur + có thể giảm thời gian Hàn Kính khoảng 5 phút mỗi lần Hàn Kính!

 


  Để tìm hiểu thêm về dịch vụ Hàn Kính : >>> Bấm Tại Đây.

glasweld.com.vn