Keo hàn kính ô tô nứt

Duc Phat Chemical & Technology
Hotline:(+84) 983 212 113
 
  
Keo hàn kính ô tô nứt của GlasWeld:
 - Được chế tạo bằng công thức đặc biệt đảm bảo chất lượng và khả năng gắn kết chặt chẽ tất cả các vết nứt.
 – Là sản phẩm đạt các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế: bao gồm ANSI (America National Standards Institute), NWRA (Hiệp hội sửa chữa kính quốc gia Mỹ ), BSI (Viện Tiêu chuẩn Anh), và AS / NZS (Tiêu chuẩn Úc / New Zealand).
 – Công thức hoàn hảo phù hợp với tất cả môi trường thời tiết và xử lý được tất cả các vết nứt
 – Xử lý được tất cả các loại màu kính khác nhau.

 

Keo hàn kính của GlasWeld:
 
 
Được thử nghiệm một cách kỹ càng về độ bền, độ truyền sáng và màu sắc


Trước---------------------------> Sau
  
 
                      

 
Để tìm hiểu về dịch vụ Hàn Kính :>> Bấm Tại Đây.
glasweld.com.vn